Somadance

Naziv Somadance je kovanica od dvije riječi: Soma (sanskrt) = nektar blaženstva, i Dance (engleski) = ples. Soma je i drugo ime za Mjesec, ženski planet, a odnosni se na nježnost, brižnost, iscjeljivanje, davanje, univerzalnu ljubav, suosjećanje, stvaranje, intuiciju.

Somadance je čaroban, senzualan, spontan, terapeutsko-umjetničko-duhovni ples namijenjen ženama svih uzrasta, bez obzira na konstituciju i plesno iskustvo.

Somadance name was coined from two words: Soma (Sanskrit) = nectar of bliss, and dance. Soma is also another name for the Moon, a female planet, and it is all about tenderness, caring, healing, giving, universal love, compassion, creativity, intuition.

Somadance is magical, sensual, spontaneous, therapeutic-artistic, and spiritual dance for women of all ages, regardless of the constitution and dance experience.

Ovaj ples osmišljen je za žene koje žele uživati u plesu i koje žele pronaći sebe u pokretu. Ples je iscjeljujući i kreativan, te potiče maštu.

Kroz ples otkrivamo sami sebe i neverbalno komuniciramo jedni sa drugima, a duboki i jaki osjećaji mnogo se lakše mogu pokazati, osjetiti i razumjeti na neverbalnoj razini. Kroz ples učimo što svjesnije neverbalno komunicirati, i na taj način brže i lakše se povezujemo sa svojom unutrašnjosti i drugim ljudima.

Somadance se bazira na elementima drevnog trbušnog plesa, a obuhvaća terapeutsku, umjetničku i duhovnu dimenziju plesa. U različitim stilovima ovog plesa, ove 3 dimenzije međusobno su isprepletene.

Željela sam prenijeti i izraziti svoj osobni plesni izričaj ujedinjujući drevni trbušni ples sa maštom!

Ovo nije plesna škola, u smislu učenja “koraka”; ovo je plesna “terapija” namijenjena izražavanju sebe kroz pokret – da, učimo plesnu tehniku kao osnovu, ali prvenstveno učimo izražavati svoje biće, svoje emocije i svoju ženstvenost…

Ovaj ples namijenjen je ženama koje žele produbiti svoju maštu i kroz ples ući u područje čarolije, gdje je sve moguće!

Za sve one koje barem na trenutak žele biti vile, sirene, boginje, čarobnice i sve što im padne na pamet!

This dance is designed for women who want to enjoy the dance and who want to find themselves in the movement. Dance is healing and creative, and stimulates the imagination.

Through dance we discover ourselves and nonverbally communicate with each other. It is much easier to express, feel and understand the deep and strong feelings on the non-verbal level. Through dance we teach to becomme more aware of non-verbal communication, and how faster and easier to connect with our inner world and other people.

Somadance is based on the elements of ancient belly dance, and includes therapeutic, artistic and spiritual dimension of dance. The different styles of dance through these three dimensions are mutually intertwined.

I wanted to convey and express my own personal dance expression combining ancient belly dancing with imagination!

This is not a dance school, in terms of learning the “steps”, this is “dance therapy” which is intended for expressing ourselves through movement – yes, we teach dance technique as a base, but primarily we learn to express ourselves, our emotions and our femininity…

This dance is designed for women who want to deepen their imagination through dance and enter into a realm of magic, where anything is possible!

For all those women who want atleast for a moment become fairies, mermaids, goddesses, sorceresses and everything they can think of!