Ples za trudnice

Žene su oduvijek koristile trbušni ples kao tjelesnu pripremu za porod, te kao predivnu tehniku za buđenje majčinskih osjećaja u sebi. Tradicionalno ovaj ples se naziva Zar.

Svaka trudnoća je različita, stoga osim konzultacije sa ginekologom, svakako uvijek treba slušati svoje tijelo i zdrav razum! Za trudnice je preporučljivo da prate brzinu rada svog srca i da puls održavaju ispod 140 otkucaja u minuti. U plesu za trudnice radimo posebno prilagođen program laganih yoga vježbi i vježbi disanja kao pripremu za ples, te nakon toga plešemo nježne i senzualne pokrete krugova, osmica i spirala. Trzajuće i oštre pokrete poput shimmija, naglo izbacivanje kukova, te hip twists i back bands (izvijanje leđa), treba izbjegavati, oni nisu sastavni dio programa plesa za trudnice.

Zatim, treba imati na umu, da se tijekom trudnoće pojačano izlučuje hormon relaksin, čija je uloga opuštanje ligamenata u zdjelici, što je važno za porod zbog prolaska djeteta kroz porođajni kanal. Međutim, ovaj hormon djeluje na vezivno tkivo cijelog tijela, te se zbog toga preporučuje trudnicama u trećem tromjesečju da budu oprezne i da izbjegavaju prevelika istezanja i napore, da se zadržavaju na nježnim i ritmičnim pokretima osmica i krugova.

Women have always used the belly dance as physical preparation for childbirth, and as a technique for awakening maternal feelings. Traditionally this dance is called Zar.

Every pregnancy is different, so except consultation with the doctor, you should always listen to your body and common sense! For pregnant women it is advisable to monitor the speed of their heart and pulse rate maintainedbelow 140 beats per minute.
In dance, we are doing especially designed program of gentle yoga exercise and breathing exercises as a preparation for the dance, and after we dance gentle and sensual bellydance movements like circles, figure-eights and spirals. Sharp movements like shimmies, sharp throwing hips, hip twists and back bands (twist back) should be avoided, they are not an integral part of the dance program for pregnant women.

Then, women should have in mind that during the pregnancy hormone relaxin is up regulated, whose role is to relax the ligaments in the pelvis, which is important for the birth of the child because of the passage through the birthcanal. However, this hormone acts on the connective tissues throughout the body, and is therefore recommended for pregnant women in the third trimester to be careful and to avoid excessive stretching and efforts, to remain ongentle and rhythmic movements of figure-eights and circles.

somadance-trudnice---slika-2----transparent

Dobrobiti plesa za trudnice su:

 • Sprečavanje suvišnog gomilanja kilograma;
 • Održavanje tjelesne kondicije;
 • Održavanje tjelesne kondicije;
 • Nježni pokreti trbušnog plesa smiruju i bebu, te kroz ovakve vježbe beba dobiva više kisika;
 • Olakšava se bol u leđima za vrijeme trudnoće i poroda;
 • Osvještava se i razvija gipkost zdjelice, što uvelike pomaže kod prirodnog poroda;
 • Razvija se kontrola trbušnih i zdjeličnih mišića, što je velika pomoć pri prirodnom porodu;
 • Poboljšava se ravnoteža i koordinacija;
 • Otklanja se zatvor i poboljšava rad probavnog sustava.

The benefits of dance for pregnant women are:

 • Prevents excessive gain weight;
 • Maintains physical fitness;
 • Relaxs the pelvic muscles which assists in childbirth;
 • Gentle movements of belly dance are relaxing baby, and through this exercise baby gets more oxygen;
 • Eases back pain during pregnancy and childbirth;
 • Develops pliancy of pelvis, what greatly helps with natural childbirth;
 • Develops the control of abdominal and pelvic muscles, what is a great help in natural childbirth;
 • Improves balance and coordination;
 • Removes constipation and improves digestion.