Nebeski Ritam Vukovar

Somadance - Nebeski ritam - slika 1

Plesna skupina  Nebeski Ritam Vukovar postoji od Studenog 2006.godine. Od našeg prvog javnog nastupa za doček Nove 2007. godine na VTV-u, imale smo brojne nastupe i priredbe. Plesale smo na mnogim svečanostima, priredbama, humanitarnim zabavama, promocijama, televizijskim emisijama i sličnim javnim manifestacijama

Plešemo slobodni multikulturani ples revijalnog karaktera sa elemetima: orijentalnog i egipatskog popa, Havajskog Hula plesa, Tahitskog Orija, gypsy-flamenco plesa, afro plesova, Shakira dance-a, indijskih Bollywood plesova i slično.

Plešemo grupne koreografije, duete i solo improvizacije, u raznim vrstama kostima. Od rekvizita plešemo sa velovima, svijećnjakom, krilima, štapovima i talambasima.

Dance group Rhythm Divine Vukovar exist since November 2006. Since our first public appearance for New Year’s Eve 2007th on local TV programme, we have had numerous performances and events. We danced at many festivals, events, charity parties, promotions, television shows and other public events

We dance multicultural free dance with elements of: Oriental and Egyptian pop, Hawaiian Hula dance, Tahit Ory dance, Gypsy-flamenco dance, Afro dance, Shakira’s dance, Indian Bollywood dances and the like.

We dance group choreography, duets and solo improvisations in various types of costumes, with veils, candlestick, wings, sticks and kettledrum.

ČLANICE – PLESAČICE od Rujna 2006. do Rujna 2009.:

Kroz plesne radionice do sada je prošlo na stotine žena, djevojaka i djevojčica sa područja grada Vukovara i okolnih mjesta, područja grada Osijeka i Vinkovaca. Ovdje su nabrojane samo najvjernije članice, koje plešu (ili su plesale) dugi vremenski period u sklopu plesnih skupina.

Conny Petö-Đeneš– voditeljica plesne skupine i plesnih radionica, glavna osnivačica i voditeljica Nebeske Harmonije Osijek (nekadašnje Udruge Prakriti Vukovar).

Glavne članice revijalnih nastupa plesne skupine Nebeski Ritam:

MEMBERS – dancers since September 2006. by September 2009.:

Through Conny’s dance workshops so far have passed hundreds of women and girls in city of Vukovar and the surrounding towns, the town of Osijek and Vinkovci. Below are listed only the most loyal members, who dance (or danced) long period of time in the dance group.

Conny Peto Denes – Head of dance groups and dance workshops, the main founder and leader of the Health Center Harmony (formerly the Association of Prakriti).

The main members of the group dance revue performances of Rythm Divine:

 • Ivana Isabella Grdić
  • glavna suradnica i zamjenica voditeljice
  • main Conny’s assistant
 • Nataša Tomić
 • Gordana Radjenovic
 • Gorana Jakovović
 • Marija Starčević
 • Jelena Tomić
 • Vanja Kirkov
 • Monika Mikić
 • Nikolina Čančarević
 • Maja Ilićin