Nebeski Ritam Junior

Somadance - nebeski ritam junior - slika 1

Plesna skupina Nebeski Ritam Junior Vukovar za djevojčice od 5 do 13 godina, djelovala je na području grada Vukovara u školskim godinama: 2007/2008 i 2008/2009.

Dance group Rhythm Divine Junior for little girls in age 5 till age 13, has operated in city of Vukovar in school years: 2007/2008 and 2008/2009.

Voditeljica plesne skupine je Conny Petö-Đeneš.

ČLANICE – PLESAČICE:

Head of dance group is Conny Peto Denes

MEMBERS – DANCERS:

 • Mina Ždinjak
 • Jesse de Thomas
 • Amy Thomas
 • Matea Vukojević
 • Svetlana Mitrović
 • Ana Šimunović
 • Lucija Mikulić
 • Dorotea Jonov
 • Maja Gašparović
 • Dragana Mitrović
 • Iva Vidović
 • Viktorija Šešet
 • Vanesa Vukojević