Conny Petö Đeneš

bijela-haljinica-mala
 • transpersonalna psihologinja i seksologinja
 • jyotish savjetnica
 • theta iscjeliteljica
 • terapeutkinja prirodne i energetske medicine
 • plesna terapeutkinja i umjetnica
 • studentica transakcijske analize
  (specijalizacija psihoterapije)
 • Transpersonal psychologist and sexologist
 • Jyotish counselour
 • Theta healer
 • Therapist of natural and energy medicine
 • Dance therapist and artist
 • Student of transaction analysis
  (specialized psychotherapy)
Conny Petö Đeneš

Plesna biografija

Zaljubljenica sam u ples od kada pamtim za sebe. No, nažalost aktivno se počinjem baviti sa plesom tek nakon oporavka od dugogodišnje bolesti, sa čim potvrđujem da je sve moguće ako čovjek dovoljno jako želi.

Plesnim terapijama i vođenjem umjetničko-plesne skupine Nebeski Ritam Vukovar počinjem se baviti od Rujna 2006. god. kada i osnivam Terapeutsko umjetničku Udrugu Prakriti za stvaranje i očuvanje zdravlja, te poboljšanje kvalitete života.

S vremenom osnivam i plesne skupine: Nebeski Ritam Junior Vukovar, Mystic Junior Osijek i Nikad nije kasno (prva dvije dječje skupine, te posljednja za zrele žene).

Iza sebe imam iskustvo u vođenju plesnih radionica, kroz koje je prošlo preko tisuću žena, djevojaka i djevojčica sa područja grada Vukovara, Osijeka, Vinkovaca, Iloka i okolnih mjesta, te mnogobrojnih turistkinja u hotelskom resortu SOLARIS, Šibenik. Najmlađa polaznica imala je svega 3 godine, a najstarija 80 godina.

Zatim, imam bogato iskustvo u grupnim i solo nastupima, te u osmišljavanju koreografija. Plesala sam na raznim svečanostima, priredbama, promocijama, kulturnim događanjima, izborima za Miss, festivalima, humanitarnim zabavama… Gostovala sam u više televizijskih emisija i sličnih događanja.

Svoje prve plesne korake učila sam od engleske psihologinje i plesne terapeutkinje imenom Ištar, te pohađala privatne sate u Zagrebu kod Maje Lacković (orijentalni plesovi), Dunje Ćuh (orijentalni plesovi) i Ane Milošević (indijski bolywood plesovi). Zatim pohađala sam radionice poznate slovenske plesačice Vesne Jevšenak, radionicu havajskog plesa poznate mađarske plesačice Aleksandre Cegledi, intenzivnu radionicu Kathaka (klasični indijski ples) pod vodstvom Sushmite Ghosh, i naravno sudjelovala na radionicama Drum Solo i Classic Egyptian Belly Dance pod vodstvom moje omiljene svjetski popularne plesačice i članice najpoznatijeg plesnog ansambla Bellydance Superstars, Sonia-e Ochoa.

Osim trbušnog plesa, prošla sam dva stupnja Neodance – duhovnog plesa stare Europe – Ples Prirode i Ples Svijesti. www.neodance.com

Smatram se kreativnom osobom, koja se zalaže za duhovnu slobodu, pa tako svoju najdublju unutarnjost prenosim i na ples. Moj ples je slobodnog karaktera, a sadržava elemente orijentalnih, havajsko-tahićanskih, španjolskih, romskih, indijskih, afričkih, kabaretskih plesova, spontanog plesa i senzualnog plesa. Iz toga je proizašla zamisao o novom načinu trbušnog plesa, kojeg sam osmislila pod nazivom Somadance.

Za mene ples nije samo umjetnost, zabava ili rekreacija, za mene je ples izričaj duše, baš kao što Rumi, poznati perzijski mističar 13 stoljeća, kaže:

Dance Biography :

I’m lover of dance since I can remember for myself. But unfortunately, begin to actively engage with dance after recovering from a long illness, what proofs that everything is possible if one wishes strong enough.

With dance therapy and leading of artistic dance group Rhythm Divine I started to deal with since September 2006. when I founded the Association of Therapeutic art Prakriti for creation and preservation of health and improving quality of life.

With time I create and other dance groups: Rhythm Divine Junior VukovarMytsic Osijek Junior and  It’s Never too Late! (the first two groups for children, and the last for mature women).

Behind me is great experience in dance workshops, through has passed more than a thousand women, young women and girls in cities of Vukovar, Osijek, Vinkovci, Ilok and surrounding areas, and many tourists in the hotel resort Solaris, Sibenik. The youngest participants had only 3 years old, the oldest 80 years.

Then, I have a great experience in group and solo shows, and in creating choreographies. I danced at various festivals, events, promotions, cultural events, on selection of Miss Beauty of Croatia, festivals, charity parties … I took part in several television shows and similar events.

My first dance steps I learned from the English psychologist and dance therapist named Ishtar, and attended private lessons in Zagreb by Maya Lackovic (oriental dance), Dunja Cuh (oriental dance) and Ana Milosevic (Indian bolywood dances). Then I attended a workshop of famous Slovenian dancer Vesna Jevsenak, Hawaiian dance workshop by famous Hungarian dancer Alexandra Cegledi, intensive workshop on Kathak (classical Indian dance) led by Sushma Ghosh, and of course participated in workshops Drum Solo and Classic Egyptian Belly Dance under the leadership of my favorite  worldwide famous dancer and member of the most famous dance troupe Bellydance Superstars, Sonia Ochoa.

Except belly dancing I passed two degrees of NeoDance – spiritual dance of old Europe.

I consider myself as creative person, that stands for spiritual freedom, and I’m imparting my deepest inner being on to the dance. My dance is a free character, and contains elements of Oriental, Hawaiian, Spanish, Romany, Indian, African, cabaret dances, spontaneous dancing and sensual dance. From this came to me the idea of a new way of belly dancing, which I created and named Somadance.

For me dancing is not only an art, entertainment or recreation, for me dancing is expression of the soul, just as Rumi the famous Persian mystic from 13th century, says:

Dancing is not rising to your feet painlessly
like a speck of dust blown about in the wind.
Dancing is when you rise above worlds
Tearing your heart into pieces and giving
up your soul.

Više o mojem radu možete pročitati ovdje: About Me

More of my work can be found here: O voditeljici